drukuj

Wszczęte postępowania (ogłoszenia o zamówieniach publicznych)

Tytuł:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa strażnicy JRG PSP Łódź – Olechów”
Numer sprawy:MK.2370.4.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2019-08-02
Termin składania ofert:2019-08-12 godz. 10:00
Pliki:
Informację wprowadził(a): Monika Littmann (2019-08-02)
Informację zmodyfikował(a): Grzegorz Karwat (2019-09-24)
Informację wprowadził(a): Monika Littmann (2019-08-02)
Informację zmodyfikował(a): Grzegorz Karwat (2019-09-24)