drukuj

Struktura organizacyjna

Wydział Techniczny
ul. Rudzka 58/60, 93-423 Łódź
tel.: (+48) 42 616 30 05

Naczelnik Wydziału
Sebastian Kościsty
tel.: (+48) 42 616 30 60
Zakres działań:

Wydział Techniczny zajmuje się całokształtem zadań związanych z prowadzeniem gospodarki transportowej i sprzętu silnikowego.

Do zadań Wydziału Technicznego należy w szczególności:

  1. utrzymanie sprawności technicznej oraz gotowości operacyjno-technicznej samochodów i pojazdów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego,
  2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i okresowych przeglądów technicznych samochodów        i pojazdów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego,
  3. wnioskowanie o uznawanie pojazdów oraz sprzętu silnikowego za zbędny oraz zagospodarowania tego sprzętu,
  4. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej,
  5. planowanie i dokonywanie zakupów oraz prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami      i  innymi materiałami eksploatacyjnymi do samochodów i pojazdów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego,
  6. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami  i  sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych oraz ewidencji pracy sprzętu,
  7. wypracowywanie parametrów technicznych dla zamówień na nowe  samochody i sprzęt silnikowy,
  8. organizowanie bieżących przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń oraz instalacji technicznych w budynkach komendy,
  9. planowanie, w zakresie o którym mowa powyżej,  bieżących remontów oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy,
  10. współpraca z Wydziałem Kwatermistrzowskim w zakresie przygotowywania i aktualizacji umów dotyczących wykonywania usług remontowych i konserwatorskich zapewniających właściwy stan techniczny użytkowanych obiektów.  

Wydziałem kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Emilian Piątkowski (2019-08-05)