drukuj

Struktura organizacyjna

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
Grzegorz Wąsik
ul. Zgierska 47, 91-446 Łódź
tel.: (+48) 42 616 30 00
fax: (+48) 42 616 30 63

Zakres działań:
 1. Komendant Miejski kieruje pracą Komendy przy pomocy Zastępców Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi.
 2. Podczas nieobecności Komendanta Miejskiego, jego zadania i kompetencje w zakresie określonym w niniejszym regulaminie realizuje wyznaczony Zastępca Komendanta Miejskiego.
 3. Komendantowi Miejskiemu podlegają komórki organizacyjne:
  1. Wydział Organizacyjno-Kadrowy,
  2. Wydział Finansów,
  3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  4. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Emilian Piątkowski (2019-08-05)