drukuj

Struktura organizacyjna

Sekcja Informatyki i Łączności

Kierownik Sekcji
Rafał Kowalski
tel.: (+48) 42 616 30 27
Zakres działań:

Sekcja Informatyki i Łączności zajmuje się całokształtem zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem sieci     i urządzeń informatycznych i łączności oraz wdrażaniem nowych technik informatycznych.  

Do zadań Sekcji Informatyki i Łączności należy w szczególności:  

 1. planowanie oraz nadzór nad systemami łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i  współdziałania, a także systemami alarmowania i dysponowania jednostek ksr-g na obszarze działania komendy miejskiej,
 2. obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 3. analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g,
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,
 5. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności,
 6. zapewnienie niezawodnego działania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej          w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej,
 7. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych,
 8. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
 9. nadzorowanie sieci teleinformatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej oraz zapewnienie jej niezawodnego i ciągłego działania,
 10. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, w tym Systemem Wspomagania Decyzji – SWD-ST, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych                w działalności komendy miejskiej,
 11. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
 12. archiwizowanie i usuwanie danych elektronicznych,
 13. realizowanie zadań administratora strony internetowej oraz nadzór nad kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną,
 14. realizacja polityki bezpieczeństwa danych w zakresie dotyczącym systemów łączności i systemu informatycznego komendy,
 15. realizowanie i nadzorowanie monitoringu pomieszczeń i budynków komendy.

Sekcją Informatyki i Łączności kieruje kierownik sekcji.

Kierownik Sekcji Informatyki i Łączności pełni zadania administratora systemu informatycznego (ASI).

Informację wprowadził(a): Emilian Piątkowski (2019-08-05)
Informację zmodyfikował(a): Emilian Piątkowski (2019-08-05)