drukuj

Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczn.

Dwie specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego zorganizowane są na bazie Komend Miejskich PSP w:

  • Łodzi - grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego "Łódź 4",
  • Piotrkowie Trybunalskim - grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego "Piotrków". Łącznie do składu tych grup powołanych zostało 40 strażaków-ratowników, którzy biorą udział w akcjach ratowniczych na terenie województwa łódzkiego i kraju.

Na wyposażeniu tych grup znajdują się m.in.: ciężkie i lekkie samochody ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ciężkie i lekkie samochody ratownictwa technicznego, ciężkie samochody gaśnicze, lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze, ubrania gazoszczelne, ubrania chemoodporne, sprzęt do uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych, pompy do transportu substancji niebezpiecznych, sorbenty, neutralizatory, detektory, eksplozymetry, radiometr, kurtyny wodne, kabina dekontaminacyjna, kamera termowizyjna, zestawy hydrauliczne, agregaty prądotwórcze oraz sprzęt medyczny.

Grupa "Łódź 4" wchodzi w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego (COO), natomiast grupa "Piotrków" wchodzi w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego (WOO).

Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2015-11-12)
Informację zmodyfikował(a): Rafał Kowalski (2015-11-12)