drukuj

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze na terenie Łodzi

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 9
ul. Czołgistów 66, 94-225 Łódź
tel.: (+48) 42 616 38 09

Dowódca JRG - bryg. mgr inż. Marcin Kobalczyk

Z-ca Dowódcy JRG - mł. bryg. mgr inż. Marcin Płotica

Data powstania obiektu: 1956 rok

Rys historyczny:
Obiekt wybudowany w 1956 roku. Mieścił siedzibę Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Łodzi, następnie Komendę Rejonową Straży Pożarnych Łódź - Polesie. Od 1992 roku był siedzibą Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 9 Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, a obecnie Komendy Miejskiej.

Lokalizacja na mapie:
Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Górczyński (2018-09-28)