drukuj

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze na terenie Łodzi

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 7
ul. Strażacka 2, 93-318 Łódź
tel.: (+48) 42 616 38 07

Dowódca JRG - mł. bryg. Dariusz Grzelak

Z-ca  Dowódcy JRG - asp. sztab. Jacek Kotynia

Data powstania obiektu: 1950 rok

Rys historyczny:
Obiekt wybudowany w latach 50-tych na ul. Michała 3 (później ul. Strażacka) był siedzibą VII Oddziału Komendy Zawodowej Straży Pożarnej Łódź - Górna. W latach 1972 - 1991 mieścił tutaj się również Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego w Łodzi. Od maja 1993 roku Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego powrócił ponownie do obiektu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 7 Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Obecnie znajduje się tu Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Lokalizacja na mapie:
Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Emilian Piątkowski (2019-05-23)