drukuj

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze na terenie Łodzi

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 5
ul. Przybyszewskiego 60a, 93-126 Łódź
tel.: (+48) 42 616 38 05

Dowódca JRG - kpt. Adam Adamus

Z-ca Dowódcy JRG - kpt. mgr Artur Duda


Data powstania obiektu: 15 kwiecień 1907 roku

Rys historyczny:
15 kwietnia 1907 roku na bazie oddziału ochotniczego założonego w lipcu 1882 roku utworzono IV Oddział Zawodowy Łódzkiej Straży Ogniowej, wtedy przy ul. Zarzewskiej 62/64. Ok. 1926 roku z uwagi na fakt otrzymania samochodów strażackich oddział przebudowano, stawiając również wspinalnię drewnianą do ćwiczeń. W dniu 28 stycznia 1937 roku rozkazem nr 33 zmieniono w wyniku reorganizacji nr oddziału na nr V mieszczący się przy zmienionej wcześniej nazwie ulicy na Napiórkowskiego. Później mieścił się tu V Oddział Komendy Zawodowej Straży Pożarnej Łódź - Górna. Obecnie po zmianach administracyjnych znajduje tutaj swoją siedzibę Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 5 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

 
Instytucje podległe:
Lokalizacja na mapie:
Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Emilian Piątkowski (2020-04-03)