drukuj

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze na terenie Łodzi

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4
ul. Ossendowskiego 1/3, 93-228 Łódź
tel.: (+48) 42 616 38 04

Dowódca JRG - bryg. mgr inż. Radosław Pełka

Z-ca Dowódcy JRG - bryg. mgr inż. Grzegorz Górczyński

Data powstania obiektu: 1983 rok

Rys historyczny:
Obiekt oddano do użytku jesienią 1983 roku. Mieściła się tutaj Zawodowa Straż Pożarna Łódź - Dąbrowa. W 1991 roku przeniesiono tutaj Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pażarniczego wykorzystując bardzo dobrą bazę lokalową, hotel, sale wykładowe, sala kinowa, kuchnia, stołówka, pralnia. W latach 1992 - 1998 mieściła się tutaj Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą, a w latach 1999 - 2001 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4.

Lokalizacja na mapie:
Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Górczyński (2018-09-17)