drukuj

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze na terenie Łodzi

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
ul. Legionów 4, 90-401 Łódź
tel.: tel.: (+48) 42 616 38 02

Dowódca JRG - mł. bryg. mgr inż. Maciej Kwapisz

Z-ca Dowódcy JRG - asp. Mariusz Kaźmierczak


Data powstania obiektu: 24. 10. 1910 roku

Rys historyczny:
Niegdyś siedziba I oddziału, w którym zawodowa straż zaczęła swoją działalność 11 marca 1899 roku, powołana z inicjatywy ówczesnego Komendanta i Prezesa Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej, wtedy przy ul. Konstantynowskiej, później 11-Listopada, Obrońców Stalingradu, a obecnie Legionów 4. Jednak prowizoryczna remiza wybudowana wkrótce po założeniu straży groziła zawaleniem. W 1908 roku powstał projekt wybudowania nowej remizy z koszarami dla zawodowych strażaków oraz stajnią dla koni. Po wielu staraniach w październiku 1909 roku uroczyście położono kamień węgielny, a w rok potem 24 października 1910 roku oddział I otrzymał nowoczesną na owe czasy remizę, która do dzisiaj służy Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. W obiekcie tym znajduje się również nowoczesna komora do ćwiczeń w aparatach oddechowych oraz wyspecjalizowana jednostka Pgaz-dym.

Inne:
Obok remizy na ul. Konstantynowskiej nr 5 w latach 1901 - 1919 miał siedzibę jeden z trzech strażackich oddziałów kominiarskich, który pomagał w utrzymaniu straży ogniowej świadcząc usługi kominiarskie na rzecz miasta.
Lokalizacja na mapie:
Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Emilian Piątkowski (2020-04-03)