drukuj

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze na terenie Łodzi

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 11
ul. Retkińska 129, 94-004 Łódź
tel.: (+48) 42 616 38 11

Dowódca JRG - bryg. Radosław Pancer

Zastępca Dowódcy JRG - st. kpt.  Arkadiusz Plich


Data powstania obiektu: 13 wrzesień 1991 rok

Rys historyczny:
Od 1974 roku w obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej Retkinia mieścił się początkowo posterunek a później XIII Oddział Komendy Zawodowej Straży Pożarnej Łódź - Polesie. Pod koniec lat 80-tych po wyburzeniu starego budynku przystąpiono do budowy nowoczesnej strażnicy. W tym momencie znajduje się tam Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 11 Komendy Miejskiej PSP w Łodzi.

Lokalizacja na mapie:
Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Rafał Kowalski (2020-01-02)