drukuj

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze na terenie Łodzi

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 10
ul. Pojezierska 92, 91-341 Łódź
tel.: (+48) 42 616 38 10

 

 

Dowódca JRG - mł. bryg. mgr inż. Mariusz Kawnik

Z-ca Dowódcy JRG - bryg. Tomasz Zabrzewski

 

Data powstania obiektu: 1954 r.

Rys historyczny:
Obiekt wybudowany w latach 50-tych. Mieścił siedzibę Komendy Rejonowej Straży Pożarnych Łódź-Bałuty. Od 1992 roku był siedzibą Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 10 Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej, a obecnie Komendy Miejskiej.

Lokalizacja na mapie:
Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Emilian Piątkowski (2020-04-03)