drukuj

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze na terenie Łodzi

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 10
ul. Pojezierska 92, 91-341 Łódź
tel.: (+48) 42 616 38 10

Dowódca JRG - st. kpt. inż. Jacek Jaksoń

Z-ca Dowódcy JRG - mł. bryg. mgr inż. Mariusz Kawnik

Data powstania obiektu: 1954 r.

Rys historyczny:
Obiekt wybudowany w latach 50-tych. Mieścił siedzibę Komendy Rejonowej Straży Pożarnych Łódź-Bałuty. Od 1992 roku był siedzibą Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 10 Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej, a obecnie Komendy Miejskiej.

Lokalizacja na mapie:
Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Szkudlarek (2019-08-02)