drukuj

Działania ratownicze - aktualności

Ćwiczenia ratownicze "Zima 2017"
19 grudnia 2017

15.12.2017r. w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Nowe Sady 17 odbyły się ćwiczenia ratownicze obejmujące zagrożenia występujące podczas sezonu zimowego. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz współdziałania z jednostką samorządu terytorialnego podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, a także zapoznanie ze specyficznymi warunkami panującymi w tego typu obiektach.

Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone w tego typu obiektach są specyficzne. Szczególnie w okresie zimowym znajduje się w nich duża ilość osób bez stałego miejsca zamieszkania. Osoby te w trakcie nieprzewidzianych sytuacji (np. pożaru oraz konieczności opuszczenia budynku) nawet po zarządzeniu natychmiastowej ewakuacji mogą nie opuszczać zajmowanego przez siebie miejsca lub nawet się ukrywać, z uwagi na obawę utraty zostawionych przez siebie rzeczy. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na przeszukanie obiektu, ale także terenu przyległego. W sytuacji występowania niskiej temperatury ewentualne pozostanie osoby ewakuowanej bez schronienia będzie bardzo niebezpieczne. W szczególnych przypadkach uzasadnionym będzie przeszukanie terenu lub obiektu także z udziałem psów ratowniczych.

Udział w ćwiczeniach wzięły następujące siły i środki:

GCBA-Rt 2,5/16 - JRG 11

GCBA-Rt 5/30 - JRG 11

SCD 42 - JRG 11

GBA-Rt 2,5/16 - JRG 9

SLGRat-Posz - JRG 9

SLPGaz - JRG 2

 

 

 

Informację wprowadził(a): Łukasz Górczyński (2017-12-19)