drukuj

Działania ratownicze - aktualności

Życzenia Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu MSWiA z okazji Dnia Strażaka
4 maja 2017

Szanowni Komendanci,

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze oraz Pracownicy Cywilni

Państwowej Straży Pożarnej,

Druhny i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej 

W tym roku patronalne święto strażaków łączy się z jubileuszem 25-lecia ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Z tej podwójnej okazji pragnę wyrazić wielkie i szczere uznanie wszystkim strażakom, zarówno wykonującym swoją służbę zawodowo, jak i druhom ochotnikom za Wasze zaangażowanie i ofiarność w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Swoją wdzięczność kieruję również do pracowników cywilnych jednostek strażackich.

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze, Druhny i Druhowie,

jesteście stale gotowi śpieszyć na ratunek, gdy zagrożone jest ludzkie życie zdrowie, mienie czy środowisko. Z poświęceniem, często narażając samych siebie na niebezpieczeństwo, niesiecie pomoc podczas pożarów, w wypadkach komunikacyjnych czy klęskach żywiołowych.

Nazwa „Straż Pożarna” jest już dzisiaj za wąska, bowiem około 70% Waszej aktywności dotyczy innych zagrożeń niż gaszenie pożarów. To świadczy o uniwersalności i znaczeniu Waszej społecznej misji. Piękna i szlachetna dewiza strażaków "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek" oznacza służbę Bogu i ludziom z gotowością do ofiary z siebie. Aby nie była ona konieczna, modernizujemy straż zawodową oraz zwiększamy wsparcie dla druhów ochotników.

Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce to kilkaset tysięcy druhen i druhów oraz 16 200 jednostek na terenie całego kraju. Nowy sposób przekazywania dotacji jednostkom OSP podkreśla ich bardzo ważną rolę oraz sprzyja racjonalnej trosce o spójność całego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Nawiązując do myśli prezesa Związku Floriańskiego Bolesława Chomicza chcę mocno zaznaczyć, że w naszej Ojczyźnie straże pożarne będą zawsze zajmować „stanowisko im należne i godne, bo gmach każdy bez dzielnej i sprawnej ochrony istnieć nie może".

Raz jeszcze wraz z całym polskim społeczeństwem dziękuję Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za Waszą opiekę i pomoc, dzięki którym nikt w naszym kraju wobec różnorodnych zdarzeń i zagrożeń nie jest pozostawiony sam sobie. Wszyscy powinniśmy uczyć się od Was pokory i altruizmu, jak uczył Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński: ,,Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Człowiek, gdy naprawdę jest wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem".

Niech Wasz Patron Święty Florian ma Was zawsze w swojej opiece.

 

Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Łukasz Górczyński (2017-05-04)