drukuj

Działania ratownicze - aktualności

Narada roczna w KM PSP w Łodzi
31 stycznia 2017

W dniu 23 stycznia 2017r. w sali konferencyjnej KM PSP w Łodzi odbyła się narada kadry kierowniczej podsumowująca działalność komendy w 2016r. Podczas narady zaprezentowano opracowanie pt.: „Informacja o stanie bezpieczeństwa miasta Łodzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej”, w której przedstawiono materiał faktograficzny dotyczący działań ratowniczych, kontrolno – rozpoznawczych, szkoleniowych i logistycznych. Ukazano także współdziałanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z różnymi instytucjami i jednostkami w szczególności w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Podsumowując dokonania minionego roku Komendant Miejski PSP w Łodzi - mł. bryg. Grzegorz Wąsik podziękował wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych za zaangażowanie, skuteczne wykonywanie zadań oraz pełną poświęcenia służbę. Podkreślił także, że osiągnięcia byłyby niemożliwe bez wsparcia i pomocy udzielanej nam przez organy i instytucje państwowe oraz samorządowe. Skierował serdeczne słowa podziękowania do wszystkich sprzymierzeńców, którzy wspierali działania KM PSP w Łodzi na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego naszego miasta. Głos zabrał również st. bryg. Jarosław Wlazłowski - Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi, który wskazał na wysoki poziom funkcjonowania KM PSP w Łodzi oraz realizację wielu zadań podnoszących poziom ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Łodzi.

Wśród zaproszonych gości byli: Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi, Małgorzata Niewiadomska-Cudak - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, Maciej Rakowski - Radny Rady Miejskiej w Łodzi, Marek Białkowski - przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ, Sławomir Emanuel - Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Łodzi, mł. insp. Piotr Krężołek - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi oraz Wojciech Płoszaj - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi.

Informację wprowadził(a): Łukasz Górczyński (2017-01-31)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Górczyński (2017-01-31)