drukuj

Aktualności

Informacja dla petentów
30 marca 2020

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!     

W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii załatwianie spraw będzie możliwe wyłącznie drogą elektroniczną.

W sytuacji wymagającej osobistego stawiennictwa prosimy o umówienie spotkania drogą elektroniczną lub telefoniczną.   
 

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ ZA POŚREDNICTWEM:      
- poczty elektronicznej: kmpsp07@straz.lodz.pl

- elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

- numeru faxu (42) 61-63-063

 

DANE KONTAKTOWE

Nasza strona internetowa: kmpsplodz.pl

e-mail: sekretariat07@straz.lodz.pl

tel. sekretariat (42) 61-63-000

 

Numery telefonów i adresy poczty e-mailowej do poszczególnych wydziałów:

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

e-mail: prewencja07@straz.lodz.pl

tel. (42) 61-63-045

Wydział Kwatermistrzowski:

e-mail: kwatermistrzowski07@straz.lodz.pl

tel. (42) 61-63-020

Wydział Organizacyjno-Kadrowy

e-mail: organizacyjny07@straz.lodz.pl

Wydział Finansów

e-mail: finansowy07@straz.lodz.pl

tel. (42) 61-63-005

tel. (42) 61-63-036

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

e-mail: operacyjny07@straz.lodz.pl

tel. (42) 61-63-026

Wydział Techniczny

e-mail: techniczny07@straz.lodz.pl

tel. (42) 61-63-060

 

Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Emilian Piątkowski (2020-03-13)
Informację zmodyfikował(a): Emilian Piątkowski (2020-05-04)